Zarząd

Piotr Chorab – Prezes Zarządu
Mirosław Wojsławski – Członek Zarządu