Zarząd

Dariusz Ogłaza – Prezes Zarządu
Paweł Kapsa – Członek Zarządu
Agnieszka Rzęchowska – Członek Zarządu
Tomasz Wójcik – Członek Zarządu