Zarząd

Członkowie zarządu:

Piotr Chorab – prezes,

Patryk Bielecki – wiceprezes ds biznesowych,

Andrzej Szymański – członek zarządu.